Initiatiefnemers

Judith en Tom Veldt zijn de initiatiefnemers van Van Hollant.

Judith Veldt

Judith Veldt

Na haar hbo-opleiding Verpleegkunde heeft Judith gewerkt bij diverse zorginstellingen, waaronder een thuiszorgorganisatie, de psychogeriatrische afdeling van een GGZ-instelling en een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. In 2001 is ze ondernemer geworden, door een kinderopvangorganisatie te starten. Hier was Judith verantwoordelijk voor alle zorg en pedagogische gebieden. Judith heeft de sterke overtuiging dat ouderen zelf zoveel mogelijk de regie over hun leven moeten kunnen behouden, zelf keuzes moeten kunnen maken. Dit inspireerde haar om samen met haar man Tom de eerste zorgvilla van Van Hollant te starten.

Tom Veldt

Tom Veldt

Nadat Tom zijn hbo-studie International Marketing heeft afgerond, heeft hij diverse leidinggevende functies vervuld bij zowel profit- als non-profitorganisaties. Hij startte in 2001 met ondernemen, door een kinderopvangorganisatie op te richten. Tom was hier verantwoordelijk voor alle bedrijfsmatige processen. Tom heeft de wens een omgeving te creëren, waarin ouderen hun levensstijl kunnen doorzetten zoals zij dat wensen, maar wel met de veiligheid van de aanwezigheid van zorg. Dit is de voornaamste reden geweest om samen met zijn vrouw Judith Van Hollant op te starten.

Van Hollant en Craenenbroeck?

De organisatie draagt de naam Van Hollant, de eerste locatie in Heiloo is Craenenbroeck gedoopt. De naam verwijst naar een oud kasteel uit het rijke verleden van Heiloo. Het is de ambitie dat er in de toekomst een tweede locatie door Van Hollant geopend wordt.