Kwaliteit

Van Hollant biedt u hoogwaardige dienstverlening, professionele zorg en prachtige faciliteiten. Wij zijn aangesloten bij de branchevereniging SPOT. Deze branchevereniging bestaat reeds 15 jaar en is specifiek toegesneden op kleinschalige woonzorgorganisaties. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt ieder jaar onafhankelijk gemeten. Ook is Van Hollant ISO/HKZ-gecertificeerd, waarmee een constante en hoge mate van kwaliteit van de (zorg)dienstverlening is geborgd.

Bij Van Hollant werken uitsluitend gediplomeerde en gekwalificeerde medewerkers, die allen in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Daarnaast worden zij op regelmatige basis bijgeschoold, zodat alle kennis en vaardigheden te allen tijde up-to-date zijn.

Jaarlijks wordt een Kwaliteitsprofiel opgesteld waarin het Kwaliteitsplan van onze zorgvilla wordt geëvalueerd.

Uw beleving van onze dienstverlening staat centraal en daarom meten wij uw tevredenheid en die van uw familie en vrienden op jaarlijkse basis, aan de hand van een vragenlijst. De resultaten hiervan zullen we grondig analyseren, zodat wij het u nog meer naar uw zin kunnen maken en waardoor we de kwaliteit van onze woon- en zorgvoorziening optimaal kunnen houden.

Van Hollant is een WTZI-erkende zorginstelling.

Om u zo volledig, tijdig en transparant als mogelijk te informeren, werkt Van Hollant conform de 'Beleidsregel Transparantie Zorgaanbieders'. Kijk voor meer informatie over de vergelijkbaarheid van zorgaanbieders op www.awbzzorggids.nl.