Voor wie is Van Hollant?

U kunt in de zorgvilla van Van Hollant gebruik maken van diverse zorgarrangementen, van lichte huishoudelijke ondersteuning, verzorging, tot en met intensieve verpleging en begeleiding. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw gezondheidssituatie, dan spelen wij daar op in en kunt u gewoon in uw eigen appartement blijven wonen.

Wonen met zorg

Door onze kleinschalige opzet, zijn wij in staat om puur bewonersgericht te werken. Daarbij staat tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht voorop. U behoudt daarin permanent de regie en blijft zelf uw keuzes maken. Wij werken met een vast team van eigen professionele verpleegkundigen en verzorgenden, dat dag en nacht voor u klaarstaat en dankzij uw persoonlijke alarmeringssysteem 24 uur per dag oproepbaar is.

CIZ indicatie

De zorg is met name toegesneden op bewoners met een zorgzwaartepakket dat behoort bij een ZZP 4, ZZP 5 (beginnend) of ZZP 6 CIZ indicatie. Onze verpleegkundigen en verzorgenden zijn 24 uur per dag beschikbaar en kunnen alle moderne hulpmiddelen gebruiken. U ontvangt verpleeghuiszorg terwijl u in uw eigen appartement woont.

Echtparen en partners

Uniek is dat Van Hollant ook beschikbaar is voor echtparen, zowel indien slechts één van beide partners een zorgvraag heeft als wanneer beiden een zorgvraag hebben.

 

In een rondleiding laten wij u graag alle mogelijkheden zien.