Zorgleefplan

Samen met u maken wij afspraken over de te leveren zorg en over de wijze waarop dit gebeurt. Alle afspraken die we maken, worden vastgelegd in het zorgleefplan. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen. Wij zullen uw zorgleefplan tweemaal per jaar met u evalueren, uiteraard kunt u altijd uw zorgleefplan inzien. Mochten zich veranderingen in uw gezondheidssituatie voordoen, zullen wij, in overleg met u, uw plan direct aanpassen.